Laatste update van deze pagina: 27-6-2023

Dit zijn de algemene voorwaarden van Studio Jurk die van toepassing zijn op de cursussen, workshops en inloopmomenten de je aanschaft en/of reserveert in het onderdeel ‘lessen’ op www.studiojurk.nl.

Coronamaatregelen & voorwaarden
Up-to-date info over Corona maatregelen & voorwaarden lees je hier. Je gaat hiermee akkoord op het moment van inschrijving, dus lees deze vooraf goed door. Net zoals de algemene voorwaarden hieronder.

Vragen?
Heb je vragen over de voorwaarden? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden vragen per mail binnen vijf werkdagen. In wettelijke schoolvakanties zijn wij gesloten, mail wordt beantwoord binnen vijf werkdagen nadat de vakantie is afgelopen.

Inhoudsopgave:

 1. Artikel 1 – Inschrijving
 2. Artikel 2 – Aantal deelnemers
 3. Artikel 3 – onvoldoende deelnemers
 4. Artikel 4 – Afmelden
 5. Artikel 5 – Inhaallessen
 6. Artikel 6 – Annuleren of opzeggen
 7. Artikel 7 – Restitutie
 8. Artikel 8 – Betalingen
 9. Artikel 9 – Strippenkaart
 10. Artikel 10 – Een les is vol
 11. Artikel 11 – Elke 9 weken opnieuw inschrijven
 12. Artikel 12 – Resultaat
 13. Artikel 13 – Vervallen van een les
 14. Artikel 14 – Aansprakelijkheid
 15. Artikel 15 – Copyright
 16. Artikel 16 – Klachtenregeling
 17. Artikel 17 – Ontzeggen van deelname

Artikel 1 – Inschrijving
Door versturen van het digitale inschrijfformulier op studiojurk.nl ga je akkoord met de algemene voorwaarden Deel 1 – alle vormen van ‘lessen’ en de betalingsplicht. Je inschrijving is persoonsgebonden. Wanneer de deelnemer minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Je geeft op het inschrijfformulier aan of je ouders akkoord zijn met de inschrijving en dus met de betaling. Door het insturen van een inschrijfformulier ga je de verplichting aan tot betaling van het lesgeld van de totale cursus van 9 weken, de betreffende workshop en/of het inloopmoment. Jouw inschrijving is definitief zodra je van ons per email een bevestiging hebt gekregen en het verschuldigde bedrag binnen 10 dagen na inschrijving op onze rekening staat. Is het bedrag niet tijdig betaald, dan kunnen wij je inschrijving laten vervallen en deze plek weer beschikbaar stellen voor inschrijving door anderen. Maar voordat we daartoe overgaan, stellen we je daar altijd per mail van op de hoogte. Na ontvangst van je inschrijving word je voor de cursus, workshop of inloop ingedeeld. Hierbij geldt vol=vol. Bij een aanmelding voor de cursus “de Jurk, of iets anders voor alle cursusperioden van een lesjaar (september tot juli), krijg je per lesjaar €30,- korting.

Artikel 2 – Aantal deelnemers
Een cursus gaat door bij minimaal 4 en maximaal 7 deelnemers. Een workshop gaat door bij minimaal 4 en maximaal 6 tot 8 deelnemers. Dit exacte aantal staat bij de aankondiging van de workshop aangegeven. Een inloop gaat door bij minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers.

We kennen de plekken toe op basis van volgorde van aanmelding: wie het eerst komt, die het eerst maalt. En daarbij geldt: vol=vol.

Artikel 3 – Onvoldoende deelnemers
Wanneer er exact één week voor de start van een cursus of workshop onvoldoende inschrijvingen zijn (minder dan 4), wordt de cursus of workshop geannuleerd. Je krijgt hier dan direct per mail bericht van. Het eventuele vooruitbetaalde bedrag voor deelname wordt binnen 7 werkdagen teruggestort op je rekening.

Wanneer er 3 dagen voor aanvang van de inloop onvoldoende deelnemers zijn (minder dan 3), wordt het inloopmoment geannuleerd. Je krijgt hier dan per direct per mail bericht van. Gereserveerde uren worden uiteraard niet in rekening gebracht.

Artikel 4 – Afmelden
Als je een les van een cursus moet missen, dan kun je deze in overleg inhalen, mits je jezelf 24 uur voor aanvang van de les afmeldt en er zich tijdens de cursus een inhaalplek beschikbaar is in een andere groep van hetzelfde niveau. Afmelden kan per email. Bij niet tijdig afmelden kan de les niet worden ingehaald.

Zie voor het afmelden van een workshop Artikel 6 ‘annuleren of opzeggen’.

Een reservering voor een inloopmoment kun je tot 3 dagen voor aanvang van de inloop annuleren. Zou je op vrijdag komen, dan annuleer je uiterlijk de maandag ervoor. Zou je op zondag komen, dan annuleer je uiterlijk de woensdag ervoor. Dan laten wij de reservering vervallen en komt je plek de dag erna online vrij voor een ander. Als je de reservering niet op tijd annuleert of je komt niet opdagen, dan brengen we alsnog de gereserveerde 2 of 3 uur in rekening.

Artikel 5 – Inhaallessen
Een cursus duurt negen weken en wij gaan er vanuit dat je elke les aanwezig bent. Mis je 1 of meer lessen, neem dan vooraf contact met ons op om te bespreken of je deelname in deze periode wel haalbaar is.

Mis je de eerste twee lessen van De basiscursus, dan behouden wij ons het recht voor je de deelname aan deze lesperiode te ontzeggen om de kwaliteit van onze lessen aan de andere deelnemers te blijven garanderen. Zie voor meer informatie artikel 17.

Per cursus kun je in overleg 1 (op tijd afgemelde) les inhalen tijdens een andere les in diezelfde periode, als daar een inhaalplek beschikbaar is. Als je die les ook mist, kun je deze les niet meer inhalen.

Op de workshops of de inloop zijn inhaallessen niet van toepassing.

Artikel 6 – Annuleren of opzeggen

Na inschrijving heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst (dit is je herroepingsrecht). Let op: je ziet af van je herroepingsrecht, als de workshop of cursus binnen 14 dagen na je inschrijving start.

Zodra je jezelf hebt opgegeven voor een cursus, kun je deze aanmelding tot 3 weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren. Het eventueel reeds betaalde lesgeld wordt binnen 7 werkdagen teruggestort op je rekening. Ben je later met annuleren? Omdat we deze plek speciaal voor jou reserveren, zijn we genoodzaakt de kosten van jouw deelname volledig in rekening te brengen*.  Het annuleren van de cursus kan schriftelijk of per e-mail. Je opzegging is alleen geldig wanneer deze schriftelijk of per mail door ons is bevestigd.

Een aanmelding voor een workshop kun je tot exact 3 weken voor aanvang van de workshop annuleren. Het annuleren van de workshop kan schriftelijk of per e-mail. Je opzegging geldt pas wanneer deze schriftelijk of per email door ons is bevestigd. Ben je te laat met annuleren? Dan zijn we genoodzaakt de totale kosten van jouw deelname in rekening brengen*.

*We zijn niet verplicht, maar proberen wél altijd om toch een andere deelnemer voor jouw inschrijving te vinden. Lukt dit en/of draag je zelf iemand aan? Dan brengen we €35,- administratiekosten in rekening. Het eventueel overige deel van het reeds betaalde lesgeld wordt teruggestort op je rekening, nadat wij de betaling van de vervanger hebben ontvangen en zijn/haar inschrijving daarmee bevestigd is.

Een reservering voor een inloopmoment kun je tot 3 dagen voor aanvang van de inloop annuleren. Zou je op vrijdag komen, dan annuleer je uiterlijk de maandag ervoor. Zou je op zondag komen, dan annuleer je uiterlijk de woensdag ervoor. Dan laten wij de reservering vervallen en komt je plek de dag erna online vrij voor een ander. Als je de reservering niet op tijd annuleert of je komt niet opdagen, dan brengen we alsnog de gereserveerde 2 of 3 uur in rekening.

Let op: deze bedenk- en annuleertermijnen gelden ook als de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Wanneer het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Artikel 7 – Restitutie
Restitutie van lesgelden vindt alleen plaats bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus, tot 3 weken voor aanvang van een workshop en tot 3 dagen voor aanvang van een inloopmoment. Last minute afmeldingen vanwege ziekte of bijvoorbeeld afwachting van uitslag van een coronatest vormen hierop geen uitzondering. We verlenen geen restitutie op (een deel van) een reeds aangeschafte strippenkaart.

Artikel 8 – Betalingen
Wijze van betaling: per bankoverschrijving of betaallink, na ontvangst van de door ons verstuurde factuur. De betaling moet binnen twee weken na inschrijving en/of voor aanvang van de cursus of workshop gedaan worden, anders hebben wij het recht de inschrijving te laten vervallen.

De inloopmomenten worden vooraf betaald per bankoverschrijving of betaallink. Je neemt één ochtend af in de vorm van een proefles. Of 6 of 12 uur in de vorm van een strippenkaart. Per inloopmoment kun je 2 of 3 uur gebruik maken van de les en dus laten afstempelen.

Artikel 9 – Strippenkaart
Om gebruik te kunnen maken van de inloop koop je een proefles of een strippenkaart. De strippenkaart ligt de eerste keer dat je naar de inloop komt voor je klaar. Op de strippenkaart staat een datum, je naam en een nummer. De strippenkaart is persoonsgebonden. En hij is geldig tot 1 jaar na uitgifte. Elke keer als je bij ons aan de slag gaat stempelen we de strippenkaart af. Een strip = een uur. Je moet de strippenkaart dus elke keer dat je naar de inloop komt meenemen. Heb je de strippenkaart niet bij je, dan brengen we de uren dat je komt via aan aparte factuur in rekening. Ben je de strippenkaart kwijt, dan komen de openstaande strippen te vervallen. Dat is zonde, dus bewaar ‘m goed! De strippenkaart is niet inwisselbaar voor geld, stoffen of andere producten en diensten van Studio Jurk.

Artikel 10 – Een les is vol
Als een cursus, workshop of inloop vol is, wordt dit vermeld op de website. Mocht er om technische redenen onverhoopt een dubbele inschrijving plaats vinden waardoor je deelname niet door kan gaan, dan wordt je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Je kunt je weer opgeven voor de volgende periode of een andere cursus, workshop of inloop in diezelfde periode.

Artikel 11 – Elke 9 weken opnieuw inschrijven
Je schrijft je in voor een cursus van 9 weken. Daarna moet je jezelf weer opnieuw opgeven voor een volgende cursus van 9 weken. Je kunt zo vaak meedoen als je wil, maar jouw inschrijving loopt niet automatisch door, tenzij je jezelf bij aanvang van een nieuw cursusjaar voor een heel jaar hebt opgegeven. Als je een plekje hebt in de cursus “de Jurk, of iets anders…” dan heb je het eerste recht om je plekje, op dat tijdstip, de volgende periode te behouden.

Artikel 12 – Resultaat
Wij garanderen niet dat je al jouw projecten af kunt maken binnen de negen weken van een cursus of binnen de tijd van een workshop. Dit is namelijk afhankelijk van je eigen tempo, vaardigheden, talent en moeilijkheidsgraad van het project.

Artikel 13 – Vervallen van een les
Bij ziekte of afwezigheid van de docent zoeken wij naar passende vervanging. Lukt dit niet, dan wordt de les per mail of telefonisch afgelast. Deze les mag uiteraard worden ingehaald. In geval van een workshop wordt een nieuwe datum voor de workshop gepland. In overleg kan je de les dan op een ander moment inhalen. Bij annulering van een cursus, door langdurige afwezigheid van de docent (drie of meer lessen), vindt restitutie van het resterende lesgeld plaats.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Studio Jurk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers aan de cursus, workshops of inloopmomenten.

Gebruik van naaibenodigdheden, gereedschap, machines en andere apparatuur is op eigen risico. Studio Jurk is niet aansprakelijk voor verwondingen of lichamelijk letsel die een deelnemer aan een cursus, workshop of inloop oploopt door (oneigenlijk) gebruik, door hem/haarzelf of een ander.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom
Tijdens de les maak je gebruik van de patronen, het cursusmateriaal en lesmethoden van Studio Jurk en/of patronen van derden. Het eigendomsrecht op de eigen patronen, bijbehorende werkbeschrijvingen, cursusmateriaal, lesmethoden en -inhoud is van Studio Jurk en blijft bij Studio Jurk. Dit betekent dat je deze niet zonder schriftelijke toestemming van ons mag kopiëren, doorverkopen of gebruiken voor andere commerciële doeleinden. Per workshop of cursus heb je recht op het gratis gebruik van één van onze patronen en indien van toepassing het bijbehorende cursusmateriaal. Wil je meerdere patronen overnemen, dan brengen we daar kosten voor in rekening. De copyright van de patronen van derden ligt bij hen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid daar als zodanig mee om te gaan. 

Artikel 16 – Klachtenregeling

Wij beschikken over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelen de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Studio Jurk, nadat de cursist de klacht heeft geconstateerd. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. We bewaren onze klachten voor een periode van minimaal 1 jaar.

Bij Studio Jurk ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen – gerekend vanaf de datum van ontvangst – beantwoord. We handelen je klacht binnen 4 weken af. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Studio Jurk binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Een klacht schort de verplichtingen van Studio Jurk niet op, tenzij wij dat schriftelijk anders aangeven.

Artikel 17 – Ontzeggen van deelname

Wij behouden ons het recht voor om een deelnemer de deelname aan een workshop, cursus of inloop te ontzeggen, als wij daar gegronde redenen toe hebben. Onder gegronde redenen verstaan wij het uitblijven van betaling. Gewelddadig en anderszins ongewenst gedrag richting ons en/of mede deelnemers. Maar ook het missen van te veel lessen in de (basis)cursus en/of andere meerdaagse workshops, waardoor de snelheid, structuur en kwaliteit van onze lessen voor de andere deelnemers in het gedrang komt. Let op: de verantwoordelijkheid voor tijdige betaling, persoonlijke houding en gedrag en/of het missen van te veel lessen ligt in dit geval bij de deelnemer, daarom vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

Tot slot
Heb je vragen over deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op.